Sellyei Református Társegyházközség

„Ragyogjon fehéren és messzevilágítóan  a három tornyú templom, de ragyogjon a hívek  élete is, s legyen ez az eklézsia  az „Ormányság Siona.” ”  /Barkó Antal/

 

 

Baranyában a harmadik legnagyobb gyülekezet a sellyei. Itt magasodik a háromtornyú fehérre festett templom.

Röviden ismertetni szeretnénk a templom építésének történetét.

Az 1875-ben felszentelt, s a templomdombról messze ellátszó, háromtornyú, boltíves szép templom építéséről anélkül nem lehet írni, hogy az első sellyei templomról ne emlékeznénk meg vázlatosan. A XVI. sz. elején ferences barátok monostora, s kőtemploma állt a templomdombon. Mohács után a  Szigetvár felé vonuló török sereg a sellyei földvárat is elpusztította, s felégette a monostorral együtt.

Ám Isten az elárvult népnek az evangélium megtartó erejét adta! Az Ormányságban Sztárai Mihály, és Szegedi Kis István igehirdetése nyomán indult el a reformáció. A történelmi tudósításokból tudjuk, hogy egy, a templomát nagyon szerető református nép élt itt. Ezt jól példázza az  a historikus leírás is, mely szerint a török által elfoglalt  és az ostromban megrongálódott Szigetvár falait  a török úgy próbálta helyreállítani, hogy a környék kőtemplomait, azaz azoknak a köveit hordatta a javításhoz. Ki voltak jelölve a falvak népei arra, hogy a sellyei kőtemplom köveit is kézről- kézre adva Szigetvár falainak javítására továbbítsák. A sellyei református eklézsia 80 ezüstön megváltotta templomát a budai pasától.  Az egyházközségnek 1757-től van anyakönyve, amit Földvári Sámuel lelkipásztor rendszeresen kezdett vezetni. Ő azt állította, hogy a meglévő templom nem más, mint az ősi templom.

A leírás szerint 8 öl hosszú, 7 és ½ öl széles, deszka mennyezetű, toronynélküli, egyablakos, sötét templom volt. 1772-ben a templomot kijavították, falait újra vakolták, mennyezetét újra deszkázták. A déli oldalfalra került a torony.

A XIX. században fejlődésnek indult Sellye, s a reformátusság is terjedt. Az 1830-as presbitérium úgy határozott, hogy új templomot épít a meglévő helyett. Az egytornyú, fazsindelyes, festett deszkamennyezetű temploma helyett nagyobbat akart építeni a sellyei gyülekezet.

Ezt a régi, a ferencesektől maradt, töröktől megváltott kőtemplom helyén emelték fel. Komoly, kitartó munkába került, míg 1872-ben felépült az új, a réginél kétszerte nagyobb, négy boltíves, háromtornyú templom. Ebbe építették bele a réginek a köveit is.

Sokat vállalt és végzett az eklézsia népe. Éveken át aratást vállaltak, (fuvart bonyolítottak, erdőn dolgoztak a templomért, téglát égettek) hogy meglegyen a szükséges anyag.

                                                                     /Forrás: Refomátusok lapja 1980.  Barkó Antal lp./

1979-ben belülről tataroztatta templomát a sellyei gyülekezet.

2001-ben a templom külseje szépült meg és az egyik kistorony lett újjáépítve.

Gyülekezetünk ismét nagy munka előtt áll, hiszen a templomtetőnek a hátsó része nagyon tönkrement, így elengedhetetlen annak cseréje.

Hisszük, hogy Isten kirendeli a szükséges anyagi javakat a munkálatok elvégzéséhez!

 

Szívünk szerint a kezdetektől szeretnénk lelkészeinkről is megemlékezni pár szóban, legalább a szolgálati idejükről, de sajnos a teljesség igénye nélkül tudnánk ezt most megtenni.

Erről véglegesen nem mondunk le, de ehhez egy átfogó, hosszabb ideig tartó kutatás szükséges.

Isten segítségével reménykedünk ennek a megvalósításában.

Az alábbiakban így Barkó Antal nagytiszteletű úr munkásságától kezdve közöljük a szolgálatot teljesítő lelkészeink névsorát napjainkig, a szolgálati idő kezdetével és befejezésével.

                                                 Barkó Antal 1949-1990

                                                 Turbucz Béla 1990- 1992

                                                  Végh Barna Szabolcs 1992-2006

                                                  Nagy Zoltán Csaba 2006- 2013

                                                  Pál Tamás 2013 -

 

2013. február 24-én gyülekezetünk elbúcsúztatta Nagy Zoltán Csaba lelkipásztort, aki szolgálatát a Pécs- Kertváros gyülekezetben látja el a továbbiakban.

Jelenleg Pál Tamás helyettes lelkipásztor végez szolgálatokat, zökkenőmentesen folytatódik a hittanoktatás, bibliaóra, gyülekezeti alkalmak.

 
Honlapkészítés